top of page

תקנון האתר

ברוכים  הבא לאתר BALISUCCULENT חנות אינטרנט למכירת מתנות מעוצבות וסוקולנטים  ומוצרים נוספים המשווקים על ידי החברה  .

תקנון זה הינו הסכם בינך, הגולש ו/או הצופה ו/או המשתמש באתר או במידע המצוי בו (להלן:"המשתמש") לבין האתר השייך לחברת א.ד אופל עמ 558530010 (להלן: "החברה"), ומהווה הסכם מחייב לכל דבר ועניין. אנא קרא אותו בעיון ובקפידה.

כל אחד ממשתמשי האתר רשאי לפנות בכל עת להנהלת האתר באמצעות לשונית  צור קשר באתר לשם קבלת הבהרות לתקנון ולתנאי השימוש באתר.

תנאי שימוש

תנאי השימוש באתר שלהלן מגדירים, בין השאר, את אופן השימוש באתר וכן מסדרים את אופן הזמנת מוצרים באמצעות האתר. קרא אותם בעיון ובקפידה, שכן הם מהווים הסכם מחייב בינך לבין החברה. התנאים מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, מתייחס גם לנקבה ולהיפך. שימושך באתר מהווה  הסכמה לתנאי תקנון זה ולשאר התנאים המופיעים או שיופיעו באתר בעת שימושך. אם אינך מסכים למי מתנאי התקנון ו/או התנאים הנוספים באתר, הנך מתבקש להימנע מלעשות כל שימוש באתר מכל מין וסוג שהוא, לרבות הרשמה לאתר, הצטרפות למועדון הלקוחות ו/או רכישת מוצרים באמצעות האתר. בכל מקרה של פרסום הוראות, הסותרות את הוראות תקנון זה, יגברו הוראות תקנון זה. משמעותה של המילה "פעולה" בתקנון זה הינה – כל פעולה המתבצעת לשם רכישת מוצר ו/או שירות מוצע אחר באתר. אם הינך קטין (מתחת לגיל 18) או מי שזקוק לקבל אישור מצד שלישי כלשהו על מנת לבצע פעולה משפטית – הנך מצהיר ומאשר כי קיבלת את הסכמת הוריך, אפוטרופוסיך, ו/או צד שלישי כאמור לעיל לביצוע כל פעולה ושימוש באתר. לביצוע פעולות באתר תינתן לכל משתמש שברשותו דואר אלקטרוני (e -mail) ) ברשת האינטרנט וכרטיס אשראי אשר ניתן לסליקה על ידי אחת מחברות האשראי הפועלות בישראל כדין, ותקף ביום ביצוע הפעולה או כל מערכת תשלומים אחרת הפועלת בישראל כדין כגון ביט, פייבוקס וכד'. ביצוע פעולה באתר, לרבות מסירת פרטי כרטיס האשראי, בירורים ופעולות אחרות, ניתנות לביצוע גם באמצעות הטלפון. את מספר הטלפון  ושעות הפעילות ניתן למצוא תחת "צור קשר"באתר. תנאי תקנון זה עשויים להשתנות מעת לעת והחברה שומרת על זכותה לעדכנם ו/או לשנותם ו/או לבטלם, על פי שיקול דעתה הבלעדי. אנא הקפד להתעדכן בהוראות התקנון. בכל מקום בו מצויינת החברה בתקנון זה ההתיחסות הנה גם למי מטעמה

 

.

תהליך הרכישה

על מנת לבצע רכישה באתר עליך לעבור ל- "קנייה מאובטחת" . ביצוע הזמנת מוצרים באמצעות האתר אינה מצריכה רישום לאתר באמצעות טופס ההרשמה. הרישום כאמור הוא לבחירת הלקוח. משתמש אשר נרשם לאתר ושכח את סיסמתו, יכול לפנות לחברה באמצעות מייל או מס' טלפון המופיעים תחת "צור קשר" באתר והחברה תשלח אליו סיסמא חדשה. רכישות מוצרים ניתן לבצע גם באמצעות הזמנה טלפונית על ידי לחיצה בכפתור " באתר. אנו מתחייבים לחזור אליך תוך שני ימי עבודה לצורך ביצוע הרכישה הטלפונית. בסיום ביצוע הליך הרכישה תקבל הודעה ראשונית במייל על קליטת פרטי הזמנתך (אישור הרכישה). אישור הרכישה מהווה אסמכתא על כך שפרטי הזמנתך נקלטו במערכת. במקרה בו התברר כי המוצר שהוזמן על ידך אזל לאחר שניתן לך אישור רכישה, יושב לך כספך. על מנת  שנוכל לספק לך את המוצרים שהזמנת, על הזמנתך להתקבל ולהיקלט אצלנו באופן תקין ומסודר, כשהיא מכילה את כל הפרטים הנדרשים למשלוח המוצרים ולחיובך. במידה ולא תקבל אישור רכישה תוך יומיים מביצועה – יש להניח כי חלה בה תקלה ולכן אנו ממליצים שתפנה אלינו באמצעות אחד מפרטי הקשר המופיעים תחת "צור קשר" באתר. במקרה שיחול שיבוש ו/או טעות בתיאור המוצר ו/או השירות, בתמונתם, תיאורם, מחירם או בכל פרט אחר, תהא החברה רשאית לבטל את רכישתך ואתה לא תחויב בכל תשלום בגין ההזמנה שבוטלה. במקרה של החזרת מוצר בשל פרטים שגויים שנמסרו על ידך, תהיה רשאית החברה לחייבך בכל תשלום אשר יחול עליה עקב כך לרבות תשלום בגין דמי משלוח ודמי טיפול. יש להקפיד למלא פרטים מדויקים ועדכניים. הזנת פרטים מדויקים הנה באחריותך בלבד. המפעילה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את העסקה ו/או שלא לתת לאדם כלשהו את הזכות לבצע רכישות באתר, לפי שיקול דעתה הבלעדי, וזאת ללא צורך במתן נימוקים כלשהם לקבלת החלטה כאמור.החברה תהא רשאית לשנות את מחירי המוצרים ואת דמי הטיפול והמשלוח מעת לעת. מחירי המוצרים כוללים מס ערך מוסף (מע”מ). במקרה של אי קבלת המוצר במועד האחרון לביצוע אספקה כהגדרתו בלשונית "דרכי שילוח ועלויות" באתר יש להודיע על כך לחברה תוך 48 שעות מהמועד האחרון לביצוע האספקה לכתובת המייל המופיעה באתר תחת "צור קשר.

אבטחת מידע

החברה נוקטת במיטב אמצעי הזהירות המקובלים על מנת לשמור ככל האפשר על סודיות המידע ופרטיות לקוחותיה ומיישמת מערכות ונהלים מתקדמים ביותר לאבטחת המידע של הלקוחות וכלל המשתמשים באתר, לרבות שימוש בפרוטוקול SSL להצפנת המידע ואמצעים נוספים. כל הנתונים המוזנים על ידי המשתמשים אל מערכת המחשוב של האתר, אינם נשמרים באתר אלא עוברים לצד שלישי לחברת סליקה שעומדת בתקן  PCI של חברות האשראי

 

במקרים שאינם בשליטה ו/או נובעים מכח עליון, החברה לא תישא באחריות לכל נזק מכל מין וסוג שהוא, עקיף ו/או ישיר שיגרם ללקוח ו/או למי מטעמו, אם מידע זה יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שמוש שלא בהרשאה. החברה מתחייבת לא לעשות שימוש בפרטי הלקוחות הרשומים באתר אלא לצורך המטרה לשמה הם נמסרו. החברה מתחייבת שלא להעביר את פרטי הלקוחות לגורם שלישי (מלבד חברות האשראי או אמצעי תשלום אחרים מוכרים כדין) ללא אישורם

 

אספקה ומשלוחים

המוצרים הנכללים בהזמנה יסופקו על ידי החברה , בכפוף לאמור בתנאי שימוש אלו בדבר זכותה של החברה שלא לספק מוצרים כלשהם. החברה  שומרת לעצמה את הזכות לספק חלק מהמוצרים או לא לספק כלל ואינה מתחייבת להיקף, זמינות או מגוון מינימאליים כלשהם. עם זאת, במקרה שמוצר מסוים שהזמנתם לא יסופק לכם, תחויבו כמובן, בהתאם למוצרים שנשלחו אליכם בפועל. בכל מקרה, החברה לא תפצה לקוח בגין חוסר, עיכוב או אי אספקה של משלוח.

בעת אספקת המוצר, רשאית החברה לבקש את נוכחותו של המשלם או בעל כרטיס האשראי בעת מסירת המוצר, ו/או הצגת תעודת זהות של המשלם או בעל כרטיס האשראי ו/או חתימתו של בעל כרטיס האשראי על גבי שובר כתנאי למסירה המוצר

החברה  מספקת, צמחים  וכלים  באיכות גבוה  ובשל עובדה זו  איננו מתפשרים על איכות, לעיתים לא נוכל לספק מוצר זה או אחר. במקרה זה, ננסה לבצע טלפונית הצעה של מוצרים חלופיים ו/או אספקת ההזמנה ללא המוצר/ים שאזלו במלאי ללא חיוב על המוצר/ים שאזלו מהמלאי כאמור. בכל מקרה המפעילה לא תהיה חייבת לספק את המוצרים שאזלו מהמלאי במועד נפרד ללא עלות דמי משלוח.

החברה לא תהיה אחראית לאיחור בביצוע אספקת המוצר בכל מקרה שאינו בשליטתה לרבות במקרים הבאים:

א. כוח עליון ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מלחמה, פעולות איבה, מגיפה, מצב חרום ונזקי טבע

ב. שביתה או מחסור אצל ספקים של שירותים או סחורות הדרושים לייצור אספקה ו/או הובלת המוצרים

ג.קורונה וכד'

הזמנה באתר BALISUCCULENT תחייב את המזמין בדמי משלוח בסך כפי שיצוין באתר עבור דמי משלוח למען המבוקש במסגרת הזמנה אחת. מובהר בזאת, כי דמי המשלוח הינם בנוסף לתשלום ההזמנה.

אי עמידת החברה  במועד האספקה המבוקש לא יפטור, בכל דרך שהיא, את הלקוח מחובתו לשלם לחברה  בגין האספקה. החברה  תפצה את הלקוח בגובה דמי המשלוח בגין עיכוב כאמור העולה על שעה אחת בכפוף לקבלת פנייה מאת הלקוח בגין העיכוב האמור. הלקוח לא יהא זכאי לפיצוי נוסף מכל סוג שהוא מעבר לפיצוי האמור לעיל.

ביטול רכישה/החלפת מוצרים

הוראות תקנון זה בנוגע ל: "ביטול רכישה" - מדיניות ביטול באתר היא בהתאם לחוק הגנת הצרכן והכל בכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ"א 1981 (להלן: ה"חוק להגנת הצרכן") והתקנות בעינינו

ביטול עסקה ומדיניות החזרים

לקוח רשאי לבטל הזמנה ו/או לשנות אותה באתר  באמצעות  שירות לקוחות בטלפון  0528414445 עד 8 שעות מרגע ביצוע ההזמנה באתר.

אנו ב  BALISUCCULENT עושים  מאמצים  שתהיו מרוצים מהקניה שלכם ומספקים  צמחים איכותיים וטריים הישר מחוות הגידול  אולם בשל היותם צמחים חיים לעיתים ישנם שונות בין אחד לשני.

אנו מאפשרים  החזרת צמחים  עד יומיים  מיום הרכישה ולא יאוחר 2 ימי עסקים כמפורט לעיל.

מדיניות זו לא חלה על טובין שיוצרו במיוחד עבור הצרכן בעקבות הזמנת מוצר /פריט באתר המיוצר באופן אישי ובהתאמה  אישית ללקוח.  

על הלקוח לוודא את תקינות המוצר תוך זמן סביר מרגע הקבלה.

את בקשת הביטול יש לבצע בדרכים הבאות : הודעה בוואטסאפ באתר, מייל honeyblue.da@gmail.com או בטלפון 0528414445.

את המוצר יש להחזיר באריזתו המקורית בשלמותו כמו שסופק ביום השליחות.

זיכוי יועבר לכרטיס האשראי בו בוצעה ההזמנה  5% משווי העסקה אינם ניתנים להחזר. הזיכוי יועבר לכרטיס האשראי של הקונה בהתאם ללוחות הזמנים של חברת האשראי

מבובהר כי לא יינתן החזר כספי /החלפה /החזרה על פריט שהוזמן במיוחד עבור הלקוח כגון מוצרים שנעשו בהזמנה אישית (מיתוג אישי  בעיצוב אישי  / מגשים /אריזות סוקלנטים / לאירועים)

לא יינתן החזר כספי עבור פריטים אשר בגינם לא שולמה תמורה כספית , כגון מבצעים או מתנות.

החברה מקיימת  בקרה שוטפת על מלאי המוצרים המוצע למכירה. אם לאחר ביצוע הזמנה התברר כי המוצר אזל, בשל נסיבות  שלא היו ידועות בעת ההזמנה, תודיע על כך החברה לצרכן תוך יום עסקים ותאפשר לו לבחור בין קבלת מוצר חלופי ושווה ערך או השבת מלוא הכסף ששולם.

ביטול עסקה מצד בעל האתר

החברה תהא רשאית לבטל עסקה או הזמנה כולה או חלקה במקרים הבאים: במקרה של כוח עליון, פעולה מלחמה, איבה, טרור, מגיפה, מצב חרום ו/או כל דבר אחר שימנע ביצוע מכירה תקין או שאזל המוצר.

הודעה על ביטול הזמנה תמסר לקונים בטלפון ו/או בדוא"ל לכתובת אשר צוינה בדף ההרשמה או לטלפון.

החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח ו/או לצד שלישי לרבות נזק כספי בגין ביטול ההזמנה ו/או החזרת המוצר לפי הוראות פרק זה.

זכויות יוצרים

האתר והתוכן המופיעים בו לרבות עיצוב האתר, שרטוטים, עיצובים, איורים, מוסיקה, צילומים, תמונות, מפות ,קטעי וידאו, קטעי אודיו, טקסט, גרפיקה וכיוצ"ב (להלן ה"מידע") מוגנים על ידי דיני זכויות יוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינ"ל וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות . נאסר על המשתמש להכניס שינויים , להעתיק, לפרסם, להפיץ, לשדר, להציג, לשכפל, להנפיק רשיון , ליצור עבודות נגזרות או למכור כל חלק מן המידע הכלול באתר ללא הסכמתה המוקדמת, הכתובה והמפורשת של החברה.

bottom of page